Szczepankowice wieś

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Szczepankowice.


Opis
obejmujący wieś Szczepankowice
Szczegóły
Oznaczenie: H 2
Rozmiar: 47,1
Uchwała o przystąpieniu: Nr LVII/458/02 z dn. 7 marca 2002r.
Uchwała: Nr XXII/294/04 z dnia 29 stycznia 2004r.
Publikacja: Nr 50 z dnia 17 marca 2004r. poz. 957
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan


: