Rolantowice obręb

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Rolantowice.


Opis
obejmujący obręb Rolantowice z wyłączeniem mpzp wsi Rolantowice (I2)
Szczegóły
Oznaczenie: I12
Rozmiar: 154,26
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXVII/473/05 z dn. 27 stycznia 2005r.
Uchwała: Nr LXIV/696/06 z dnia 28 września 2006r.
Publikacja: Nr 8 z dnia 11 stycznia 2007r. poz. 76
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Rolantowice

: