Racławice Wielkie obręb

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Racławice Wielkie.


Opis
ograniczony do obrębu Racławice Wielkie z wyłączeniem części terenu mpzp wsi Racławice Wielkie (E1)
Szczegóły
Oznaczenie: E10
Rozmiar: 140,26
Uchwała o przystąpieniu: Nr XVII/180/03 z dn. 23 października 2003r.
Uchwała: Nr XXXVII/459/05 z dnia 27 stycznia 2005r.
Publikacja: Nr 36 z dnia 1 marca 2005r. poz. 847
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan


: