Pustków Żurawski, Wierzbice

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Pustków Żurawski i wschodniej części obrębu Wierzbice.


Opis
ograniczony do obrębu Pustków Żurawski z wyłączeniem części terenu mpzp wsi Pustków Żurawski i części zachodniej obrębu Wierzbice
Szczegóły
Oznaczenie: G 9
Rozmiar: 282,03
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXII/3400/04 z dn. 23 września 2004r.
Uchwała: Nr XLI/516/05 z dnia 21 kwietnia 2005r.
Publikacja: Nr 95 z dnia 30 maja 2005r. poz. 2090
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan


: