Magnice

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Magnice


Opis

Wieś Magnice

Szczegóły
Oznaczenie: D60
Rozmiar: 95,22 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXVI/687/18 z dnia 2 marca 2018 r.
Uchwała: Nr VI/124/2019 z dnia 31 maja 2019 r.
Publikacja: Poz. 3887 z dnia 18 czerwca 2019 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Magnice

: