Domasław wieś

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Domasław


Opis

Obszar ograniczony do obszaru wsi Domasław

Szczegóły
Oznaczenie: C44
Rozmiar: 166,34 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XLI/822/18 z dnia 24 sierpnia 2018 r.
Uchwała: Nr VIII/159/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Publikacja: Poz. 4397 z dnia 12 lipca 2019 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Domasław

: