Sulistrowiczki - ul. Brzozowa, ul. Letnia

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sulistrowiczki


Opis

Obszar położony pomiędzy ul. Brzozową oraz ul. Letnią w obrębie Sulistrowiczki

Szczegóły
Oznaczenie: SUI_1
Rozmiar: 0,33 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXIV/169/16 z dnia 7 września 2016 r.
Uchwała: Nr XLI/329/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.
Publikacja: Poz. 601 dnia 7 lutego 2018 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu


: