Nowiny obręb

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowiny.


Opis
ograniczony do obrębu Nowiny z wyłączeniem terenu mpzp wsi Nowiny (E5)
Szczegóły
Oznaczenie: E 9
Rozmiar: 92,3
Uchwała o przystąpieniu: Nr XVII/179/03 z dn. 23 października 2003r.
Uchwała: Nr XXXVII/457/05 z dnia 27 stycznia 2005r.
Publikacja: Nr 36 z dnia 1 marca 2005r. poz. 845
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Nowiny

: