Małuszów droga wojewódzka

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru projektowanej drogi wojewódzkiej w obrębie Małuszów.


Opis
obejmuje pas terenu ograniczony do działek lub ich częśći numer; 1, 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 107, 108/2, 108/318, 108/301, 108/228, 109/2, 110, 112, 113/2, 114, 115, 129
Szczegóły
Oznaczenie: B24
Rozmiar: 15,9
Uchwała o przystąpieniu: Nr LI/568/05 z dn. 27 października 2005r.
Uchwała: Nr LVIII/637/06 z dnia 20 kwietnia 2006r.
Publikacja: Nr 101 z dnia 24 maja 2006r. poz. 1735
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Małuszów

: