Magnice część północna obrębu

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębu Magnice.


Opis
obejmujący północną część obrębu Magnice
Szczegóły
Oznaczenie: D14
Rozmiar: 82,36
Uchwała o przystąpieniu: Nr IV/49/02 z dn. 12 grudnia 2002r.
Uchwała: Nr XXVIII/352/04 z dnia 24 czerwca 2004r.
Publikacja: Nr 145 z dnia 4 sierpnia 2004r. poz. 2493
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Magnice

: