Magnice część północno-zachodnia obrębu

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części obrębu Magnice.


Opis
obejmujący północno-zachodnią części obrębu Magnice
Szczegóły
Oznaczenie: D13
Rozmiar: 71,08
Uchwała o przystąpieniu: Nr IV/48/02 z dn. 12 grudnia 2002r.
Uchwała: Nr XXVIII/351/04 z dnia 24 czerwca 2004r.
Publikacja: Nr 145 z dnia 4 sierpnia 2004r. poz. 2492
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Magnice

: