Szczepankowice - dz. nr 1-4, 5/1-2, 6-17, 18/1, 20 i 141/1

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowo-wschodniej części obrębu Szczepankowice.


Opis

Obszar ograniczony do  działek nr: 1-4, 5/1-2, 6-17, 18/1, 20, 141/1 położonych w obrębie Szczepankowice.

Szczegóły
Oznaczenie: H15
Rozmiar: 14,39 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXI/586/17 z dnia 29 września 2017 r.
Uchwała: Nr XLI/817/18 z dnia 24 sierpnia 2018 r.
Publikacja: Poz. 4129 z dnia 30 sierpnia 2018 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan


: