Królikowice - część północno-wschodnia - ul. Kobierzycka i ul. Długa

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ul. Kobierzyckiej i Długiej w północno-wschodniej części wsi Królikowice


Opis

Obszar ograniczony do obszaru położonego po obu stronach ul. Kobierzyckiej i Długiej w północno-wschodniej części wsi Królikowice.

Szczegóły
Oznaczenie: F24
Rozmiar: 15,01 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXI/584/17 z dnia 29 września 2017 r.
Uchwała: Nr XLI/816/18 z dnia 24 sierpnia 2018 r.
Publikacja: Poz. 4128 z dnia 30 sierpnia 2018 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Królikowice

: