Księginice - dz. 98/3-4, 98/14, 99/7, 99/9 i 110

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych przy ul. Słonecznej i Kwiatowej w południowo-środkowej części wsi Księginice.


Opis

Obszar ograniczony do działek nr 98/3-4, 98/14, 99/7, 99/9 i 110 położonych we wsi Księginice.

Szczegóły
Oznaczenie: C25
Rozmiar: 2,32 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXIII/614/17 z dnia 27 listopada 2017 r.
Uchwała: Nr XLI/812/18 z dnia 24 sierpnia 2018 r.
Publikacja: Poz. 4124 z dnia 30 sierpnia 2018 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Księginice

: