Tyniec Mały - dz. nr 127/4, 127/10 i 127/18

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Biskupickiej w środkowo-zachodniej części wsi Tyniec Mały.


Opis

Obszar ograniczony do działek nr 127/4, 127/10 i 127/18 położonych we wsi Tyniec Mały.

Szczegóły
Oznaczenie: B72
Rozmiar: 7 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXIII/616/17 z dnia 27 listopada 2017 r.
Uchwała: Nr XLI/814/18 z dnia 24 sierpnia 2018 r.
Publikacja: Poz. 4126 z dnia 30 sierpnia 2018 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Tyniec Mały

: