Magnice część południowa obrębu

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowej części obrębu Magnice.


Opis
obejmujący południową część obrębu Magnice
Szczegóły
Oznaczenie: D12
Rozmiar: 273,63
Uchwała o przystąpieniu: Nr IV/47/02 z dn. 12 grudnia 2002r.
Uchwała: Nr XX/240/03 z dnia 18 grudnia 2003r.
Publikacja: Nr 76 z dnia 28 kwietnia 2004r. poz. 1504
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Magnice

: