Tyniec Mały - rejon ulicy Ryszarda Chomicza

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Ryszarda Chomicza w północno-środkowej części obrębu Tyniec Mały.


Opis

Obszar położony w rejonie ulicy Ryszarda Chomicza w obrębie Tyniec Mały.

Szczegóły
Oznaczenie: B66
Rozmiar: 19,93 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXIII/423/17 z dnia 27 stycznia 2017r.
Uchwała: Nr XL/777/18 z dnia 29 czerwca 2018r.
Publikacja: Poz. 3617 z dnia 13 lipca 2018r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Tyniec Mały

: