Cieszyce - dz. 44

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Akacjowej w środkowo-wschodniej części wsi Cieszyce


Opis

Obszar ograniczony do działki nr 44 położonej we wsi Cieszyce.

Szczegóły
Oznaczenie: G44
Rozmiar: 0,43 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXV/477/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Uchwała: Nr XXXVIII/739/18 z dnia 24 maja 2018 r.
Publikacja: Poz. 2908 z dnia 6 czerwca 2018 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Cieszyce

: