Królikowice - część dz. 100/19

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Krótkiej w północno-środkowej części wsi Królikowice


Opis

Obszar ograniczony do części działki nr 100/19 położonej we wsi Królikowice.

Szczegóły
Oznaczenie: F23
Rozmiar: 0,17 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXVI/500/17 z dnia 26 maja 2017 r.
Uchwała: Nr XXXVIII/738/18 z dnia 24 maja 2018 r.
Publikacja: Poz. 2907 z dnia 6 czerwca 2018 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Królikowice

: