Żurawice - dz. 64/8-45 oraz część dz. 64/4

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ogrodów działkowych położonych w południowo-środkowej części obrębu Żurawice


Opis

Obszar ograniczony do działek nr 64/8-45 oraz części działki nr 64/4 położonych w obrębie Żurawice.

Szczegóły
Oznaczenie: F22
Rozmiar: 2,55 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXV/482/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Uchwała: Nr XXXVIII/737/18 z dnia 24 maja 2018 r.
Publikacja: Poz. 2906 z dnia 6 czerwca 2018 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Żurawice

: