Magnice część wschodnia wsi

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Magnice.


Opis
obejmujący wschodnią części wsi Magnice
Szczegóły
Oznaczenie: D10
Rozmiar: 45,13
Uchwała o przystąpieniu: Nr LVII/468/02 z dn. 7 marca 2002r.
Uchwała: Nr XVI/151/03 z dnia 25 września 2003r.
Publikacja: Nr 205 z dnia 30 października 2003r. poz. 2911
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Magnice

: