Tyniec Mały - dz. 453/5

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Bocznej w środkowo-południowej części wsi Tyniec Mały


Opis

Obszar ograniczony do działki nr 453/5 położonej we wsi Tyniec Mały.

Szczegóły
Oznaczenie: B68
Rozmiar: 0,15 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXIV/464/17 z dnia 24 marca 2017 r.
Uchwała: Nr XXXVIII/731/18 z dnia 24 maja 2018 r.
Publikacja: Poz. 2900 z dnia 6 czerwca 2018 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Tyniec Mały

: