Tyniec Mały - dz. 176, 177, 248/3 i 433

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Parkowej w północno-środkowej części wsi Tyniec Mały


Opis

Obszar ograniczony do działek nr 176, 177, 248/3 i 433  położonych w obrębie Tyniec Mały.

Szczegóły
Oznaczenie: B65
Rozmiar: 15,7 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXI/393/16 z dnia 29 listopada 2016 r.
Uchwała: Nr XXXVIII/728/18 z dnia 24 maja 2018 r.
Publikacja: Poz. 2897 z dnia 6 czerwca 2018 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Tyniec Mały

: