Smolec - ul. Topolowa

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ulicy Topolowej


Opis

Obszar obejmujący teren w rejonie ulicy Topolowej

Szczegóły
Rozmiar: 5,273 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXIII/313/16 z dnia 26 października 2016 r.
Uchwała: Nr XL/525/18 z dnia 27 marca 2018 r.
Publikacja: Poz. 1800 z dnia 9 kwietnia 2018 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Smolec

: