Magnice boisko

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego boiska sportowego we wsi Magnice.


Opis
ograniczony jest do działki nr 9/2, 9/2 i części działki nr 9/4
Szczegóły
Oznaczenie: D 6
Rozmiar: 0,9
Uchwała o przystąpieniu: Nr XLIII/338/01 z dn. 5 kwietnia 2001r.
Uchwała: Nr IV/27/02 z dnia 12 grudnia 2002r.
Publikacja: Nr 16 z dnia 21 lutego 2003r. poz. 458
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Magnice

: