Przecławice - północno-zachodnia część obrębu

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Przecławice


Opis

Obszar obejmujący część obrębu geodezyjnego Przecławice, w tym tereny istniejącej zabudowy wraz z przyległymi gruntami rolnymi

Szczegóły
Oznaczenie: PRC-2
Rozmiar: 84,3 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXII/248/13 z dnia 29 listopada 2013 r.
Uchwała: Nr XL/278/18 z dnia 13 lutego 2018 r.
Publikacja: Poz. 898 z dnia 22 lutego 2018 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Przecławice

: