Rolantowice północno - wschodnia część obrębu

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-wschodniej części obrębu Rolantowice - część A


Opis

Obszar ograniczony do działek nr 99/2-3, 103-104, 106/1, 117/1, 186/2-3, 188/8, 189 oraz części działek nr 33, 100, 109, 117/2, 132 i 171 położonych w obrębie Rolantowice.

Szczegóły
Oznaczenie: I30a
Rozmiar: 28,9 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XIX/357/16 z dnia 30 września 2016 r.
Uchwała: Nr XXXV/661/18 z dnia 26 stycznia 2018 r.
Publikacja: Poz. 642 z dnia 8 lutego 2018 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Rolantowice

: