Magnice wieś

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Magnice.


Opis
ograniczony jest: od północy - w odległości 200m na północ od drogi nr 20/1 oraz granicą bonitacyjną gleby klasy B działki nr 5/2; od wschodu - wschodnią granicą działki nr 10/33 oraz rowem melioracyjnym na działce nr 10/45; od południa - drogą nr 10/13 oraz północno-wschodnimi granicami działki nr 10/2; od zachodu - drogą krajową Nr 8
Szczegóły
Oznaczenie: D 3
Rozmiar: 37,21
Uchwała o przystąpieniu: Nr XVIII/85/99 z dn. 30 grudnia 1999r.
Uchwała: Nr LXIII/512/02 z dnia 22 sierpnia 2002r. oraz Nr LXVI/539/02 z dnia 10 października 2002r.
Publikacja: Nr 229 z dnia 31 października 2002r. poz. 3147 i 3151
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Magnice

: