Wierzbice - dz. nr 99

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Lipowej w środkowo-południowej części wsi Wierzbice


Opis

Obszar ograniczony do działki nr 99 położonej we wsi Wierzbice.

Szczegóły
Oznaczenie: G42
Rozmiar: 0,4 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XX/374/16 z dnia 28 października 2016 r.
Uchwała: Nr XXXV/667/18 z dnia 26 stycznia 2018 r.
Publikacja: Poz. 648 z dnia 8 lutego 2018 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Wierzbice

: