Domaszczyn I

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Domaszczyn


Opis

ograniczony do terenu w obrębie wsi Domaszczyn

Szczegóły
Oznaczenie: DON-2
Rozmiar: 11,28 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XVIII/234/16 z dnia 29 lipca 2016 r.
Uchwała: Nr XXXII/396/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.
Publikacja: Poz. 5606 z dnia 29 grudnia 2017 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Domaszczyn

: