Kuklice obręb

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Kuklice.


Opis
obejmujący obręb Kuklice z wyłączeniem mpzp wsi Kuklice (D4)
Szczegóły
Oznaczenie: D19
Rozmiar: 329,61
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXVII/471/05 z dn. 27 stycznia 2005r.
Uchwała: Nr LXIV/694/06 z dnia 28 września 2006r.
Publikacja: Nr 16 z dnia 22 stycznia 2007r. poz. 171
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Kuklice

: