Biskupice Podgórne - część północno-wschodnia - ul. Tyniecka

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ul. Tynieckiej w północno-wschodniej części obrębu Biskupice Podgórne.


Opis

Obszar ograniczony do działek nr 2/92, 2/40-41, 2/106-107, 7/19, 10/1-2, 10/7 oraz części działek nr: 2/15, 2/17, 2/100, 9 i 10/6 położonych w obrębie Biskupice Podgórne.

Szczegóły
Oznaczenie: B67
Rozmiar: 14,44 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXIII/418/17 z dnia 27 stycznia 2017r.
Uchwała: Nr XXXIV/637/17 z dnia 21 grudnia 2017r.
Publikacja: Poz. 5595 z dnia 29 grudnia 2017 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan


: