Tyniec Mały - dz. 15

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej położonych przy ul. Żernickiej w południowej części obrębu Tyniec Mały.


Opis

Obszar ograniczony do działki nr 15 położonej w obrębie Tyniec Mały.

 

Szczegóły
Oznaczenie: B64
Rozmiar: 3,77 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXI/389/16 z dnia 29 listopada 2016r.
Uchwała: Nr XXXIV/636/17 z dnia 21 grudnia 2017r.
Publikacja: Poz. 5594 z dnia 29 grudnia 2017 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Tyniec Mały

: