Chwałów 1:1000

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chwałów


Opis

obejmujący działkę nr 170 we wsi Chwałów

Szczegóły
Oznaczenie: CHW-6
Rozmiar: 0,58 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XVII/118/2016 z dnia 29 lutego 2016r.
Uchwała: Nr XXV/173/2016 z dnia 27 grudnia 2016r.
Publikacja: Poz. 98 z dnia 5 stycznia 2017 r.
WSA: Stwierdza nieważność: §1 ust.4 pkt 1 we fragmencie "nadziemnych" oraz §1 ust.4 pkt 2 zaskarżonej uchwały
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Chwałów

: