Królikowice część północno-zachodnia - ul. Pasterska

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Pasterskiej w północno-zachodniej części wsi Królikowice


Opis

Obszar ograniczony do dz. nr 219/5-7, 219/11-16, 219/18-20, 219/22-38 i 259 położonych w obrębie Królikowice.

Szczegóły
Oznaczenie: F19
Rozmiar: 5,06 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XIX/355/16 z dnia 30 września 2016r.
Uchwała: Nr XXIX/556/17 z dnia 1 września 2017r.
Publikacja: Poz. 3831 z dnia 15 września 2017 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Królikowice

: