Kobierzyce wieś

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana w miejscowym planie szczegółowego zagospodarowania przestrzennego wsi Kobierzyce.


Opis
ograniczony jest: od zachodu linią kolejową Wrocław-Dzierżoniów; od południa i wschodu drogą krajową Nr 8; od północy drogą Chrzanów-Magnice
Szczegóły
Oznaczenie: D 1
Rozmiar: 227,8
Uchwała o przystąpieniu: Nr XLVII/242/98 z dn. 2 kwietnia 1998r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/139/96 z dn. 22 sierpnia 1996r.
Uchwała: Nr XLVII/376/01 z dnia 30 czerwca 2001r.
Publikacja: Nr 91 z dn. 7 sierpnia 2001r. poz. 1203
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Kobierzyce

: