Mokronos Górny

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny, dla terenów w rejonie ulicy Wrocławskiej.


Opis

Obszar ograniczony do działki nr 64/2 położonej we wsi Moktonos Górny.

Szczegóły
Oznaczenie: MOG-7
Rozmiar: 0,25 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXII/295/16 z dnia 29 września 2016r.
Uchwała: Nr XXXII/432/17 z dnia 29 czerwca 2017r.
Publikacja: Poz. 3083 z dnia 5 lipca 2017r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan


: