Kąty Wrocławskie - rejon ulic Legionów i Sybiraków

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, w rejonie ulic Legionów i Sybiraków.


Opis

Obszar ograniczony do terenów położonych w rejonie ulic Legionów i Sybiraków.

Szczegóły
Oznaczenie: KWR-36
Rozmiar: 4,2 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XVIII/249/16 z dnia 28 kwietnia 2016r.
Uchwała: Nr XXXI/412/17 z dnia 25 maja 2017r.
Publikacja: Poz. 2708 z dnia 2 czerwca 2017r.
WSA: Stwierdzono nieważność: § 6 punkt 3 zaskarżonej uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich Nr XXXI/412/17 z dnia 25 maja 2017 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie w rejonie ulic Legionów i Sybiraków
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan


: