MPZP WILCZYCE VI

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Wilczyce, zwanej dalej MPZP WILCZYCE VI.


Opis

Obszar ograniczony do działek nr 2238/1,238/2, 238/3 położonych w obrębie Wilczyce.

Szczegóły
Oznaczenie: WIL-6
Rozmiar: 0,48 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr V/73/15 z dnia 22 kwietnia 2015r.
Uchwała: Nr XXVII/335/17 z dnia 9 czerwca 2017r.
Publikacja: Poz. 2876 z dnia 19 czerwca 2017r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Wilczyce

: