Księginice część zachodnia

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obrębu Księginice.


Opis
ograniczy do działek od nr 171/6 do nr 171/14 w obrębie Księginice
Szczegóły
Oznaczenie: C 9
Rozmiar: 13,04
Uchwała o przystąpieniu: Nr VII/80/03 z dn. 27 lutego 2003r.
Uchwała: Nr XXXIV/419/04 z dnia 25 listopada 2004r.
Publikacja: Nr 4 z dnia 7 stycznia 2005r. poz. 144
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Księginice

: