Kębłowice; dz. 3/57

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Kębłowice dz. 3/57 i 3/58


Opis

Obszar obejmujący część wsi Kębłowice dz. 3/57 i 3/58.

Szczegóły
Oznaczenie: KEB_4
Rozmiar: 1 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr VI/57/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Uchwała: Nr XXVIII/377/17 z dnia 23 lutego 2017 r.
Publikacja: Poz. 1091 z dnia 6 marca 2017 r.
WSA: Stwierdzono nieważność §22 pkt 4 lit. b we fragmencie "szyldów oraz nośników reklamowych"
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Kębłowice

: