Księginice wieś

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Księginice.


Opis
ograniczony jest: od północy - drogą polną o nr 6, 174 i 90, północną granicą działki nr 91, drogą polną będącą częścią działki nr 28; od wschodu - wschodnią granicą działki nr 29, drogą nr 70 oraz wschodnią granicą działki nr 71; od południa - rowem melioracyjnym nr 77 i drogą polną nr 106; od zachodu - drogą polną nr 105 i zachodnią granicą działek nr 1 i 4
Szczegóły
Oznaczenie: C 5
Rozmiar: 54,12
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXV/283/00 z dn. 30 listopada 2000r. uchylająca uchwałę Nr XLVII/251/98 z dn. 2 kwietnia 1998r.
Uchwała: Nr XXXIV/418/04 z dnia 25 listopada 2004r.
Publikacja: Nr 12 z dnia 21 stycznia 2005r. poz. 332
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Księginice

: