Kąty Wrocławskie - ul. ks. Jerzego Popiełuszki, Sobótki, Wrocławska

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulic ks. Jerzego Popiełuszki, Sobótki i Wrocławskiej


Opis

Obszar miasta Kąty Wrocławskie w rejonie ul. ks. Jerzego Popiełuszki, Sobótki i Wrocławskiej.

Szczegóły
Oznaczenie: KWR-35
Rozmiar: 35 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XLII/450/14 z dnia 27 marca 2014 r.
Uchwała: Nr XXIII/316/16 z dnia 27 października 2016 r.
Publikacja: Poz. 5333 z dnia 25 listopada 2016 r.
WSA: Stwierdzono nieważność załącznika nr 1, w zakresie w jakim wyznacza teren 5KDD zaskarżonej uchwały
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu


: