Ślęza południowo-wschodniej części wsi, ul. Parkowa

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Parkowej w południowo-wschodniej części wsi Ślęza.


Opis

Obszar ograniczony do działek nr 98/3, 99/1, 100/4, 114/4-8, 199/3 oraz części działek nr 97/3, 103, 109, 110, 111, 112, 113, 114/9, 194 położonych w obrębie Ślęza

Szczegóły
Oznaczenie: A126
Rozmiar: 2,36 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XVII/297/16 z dnia 23 czerwca 2016r
Uchwała: Nr XX/368/16 z dnia 28 października 2016r.
Publikacja: Poz. 4995 z dnia 9 listopada 2016r.
WSA: https://serwis.wrosip.pl/imap/?loca le=pl&&gui=classic&sessionID=122521
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Ślęza

: