Krzyżowice, Małuszów, Żerniki Małe

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów: Krzyżowice, Małuszów i Żerniki Małe.


Opis
ograniczony od północy drogą krajową Nr 35, od wschodu: granicą obrębu Tyniec Mały, projektowaną linią energetyczną 400kV w obrębie Żerniki Małe i granicą obrębu Żerniki Małe, od południa drogą powiatową, od zachodu droga powiatową i granicami działek nr 89, 83, 78, 68
Szczegóły
Oznaczenie: E11
Rozmiar: 222,25
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXVII/485/05 z dn. 27 stycznia 2005r.
Uchwała: Nr III/14/06 z dnia 15 grudnia 2006r.
Publikacja: Nr 30 z dnia 2 lutego 2007r. poz. 278
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu


: