Żórawina- komunalna oczyszczalnia ścieków i droga dojazdowa

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Żórawina obejmującego działki 619/2 i 619/3 wraz z drogą dojazdową


Opis

obejmujący teren oczyszczalni ścieków i drogi gospodarczej, dojazdowej do oczyszczalni ścieków

Szczegóły
Oznaczenie: ZOR-m
Rozmiar: 2,72 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr VII/46/95 z dnia 31 marca 1995 r.
Uchwała: Nr XI/78/95 z dnia 22 grudnia 1995 r.
Publikacja: Nr 1 z dnia 5 lutego 1996 r. poz. 9
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Żórawina

: