Krzyżowice-Wierzbica obręb

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Krzyżowice-Wierzbica.


Opis
ograniczony do obrębu Krzyżowice z wyłączeniem części terenu mpzp wsi Krzyżowice i terenu położonego w mpzp wsi Bąki
Szczegóły
Oznaczenie: E 8
Rozmiar: 372,29
Uchwała o przystąpieniu: Nr XVII/177/03 z dn. 23 października 2003r.
Uchwała: Nr XXXVII/455/05 z dnia 27 stycznia 2005r.
Publikacja: Nr 38 z dnia 3 marca 2005r. poz. 882
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan


: