Królikowice obręb

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Królikowice.


Opis
ograniczony do obrębu Królikowice z wyłączeniem mpzp: wsi Królikowice (F1) i północno-zachodniej części wsi Królikowice (F2)
Szczegóły
Oznaczenie: F 6
Rozmiar: 387,6
Uchwała o przystąpieniu: Nr XVII/182/03 z dn. 23 pażdziernika 2003r.
Uchwała: Nr XXXVII/454/05 z dnia 27 stycznia 2005r.
Publikacja: Nr 38 z dnia 3 marca 2005r. poz. 881
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Królikowice

: