Smolec - linia elektroenergetyczna 110 kV relacji Przybków - Klecina

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Przybków - Klecina w obrębie Smolec


Opis

obejmujący tereny wzdłuż linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Przybków - Klecina w południowej części obrębu Smolec

Szczegóły
Oznaczenie: SMO-19
Rozmiar: 0,40 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXVI/372/13 z dn. 26 września 2013 r.
Uchwała: Nr XVIII/252/16 z dn. 28 kwietnia 2016 r.
Publikacja: Poz.2416 z dnia 11 maja 2016 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Smolec

: