Część wsi Kobierzyce - przy ulicy Krótkiej

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Krótkiej w północno-środkowej części wsi Kobierzyce.


Opis

Obszar ograniczony do terenu położonego przy ul. Krótkiej we wsi Kobierzyce.

Szczegóły
Oznaczenie: D47
Rozmiar: 0,12
Uchwała o przystąpieniu: Nr V/56/15 z dnia 20 lutego 2015 r.
Uchwała: Nr XV/248/16 z dnia 4 marca 2016 r.
Publikacja: Poz 1875 z dnia 7 kwietnia 2016 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Kobierzyce

: